Rejestracja w firmie AB S.A.
01

Wypełnij formularz rejestracyjny

Przeczytaj informacje pomocnicze dostępne pod przyciskiem ?

02

Podłącz dokumenty firmy
pod formularz WYPIS/KRS,
NIP, REGON oraz kopię KRS

Pobierz i podpisz umowę handlową,
a następnie wyślij pocztą do AB S.A.

03

Witaj w gronie partnerów AB!

Dane dostępowe do platformy
zakupowej otrzymasz w wiadomości email.

Proszę podać nr NIP oraz wybrać
formę prawną Państwa firmy:
 

Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926), administrator danych osobowych AB SA z siedzibą we Magnicach 55 - 040 , przy ul. Europejskiej 4, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834, infromuje, że w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi, oprócz danych wynikajacych z jawnych rejestrów i ewidencji, przetwarza pozostałe dane osobowe w celach związanych z: nawiązaniem współpracy handlowej, rejestracją klientów, przyznaniem limitu kredytu kupieckiego, a także ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń powstałych w trakcie trwania współpracy.